7230 E 29th St. N. Wichita, KS 67226   |  316.683.2500  |  TheArtParkWichita@gmail.com

By: Tessa
Age: 6