7230 E 29th St. N. Wichita, KS 67226  |  316.683.2500  |  theartparkwichita@cox.net

By: Tessa
Age: 6