7230 E 29th St. N. Wichita, KS 67226   |  316.683.2500  |  TheArtParkWichita@gmail.com

By: Chase
Age: 7